«επισκέψιμα οινοποιεία»

Το σήμα «επισκέψιμα οινοποιεία» προβάλλει τους επισκέψιμους χώρους των οινοποιείων του νησιού, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, με στόχο την άνθηση της κρητικής γαστρονομίας. Ακόμη, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη μέσω της σήμανσης των οινοποιείων αποβλέπει στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού στο νησί, μέσω της προώθησης του τοπικού οίνου και των γηγενών ποικιλιών του.

Κατεβάστε την αίτηση για το σήμα!

Αίτηση

Οφέλη Πιστοποίησης


  Η απόκτηση των σημάτων «κρήτη- Γενέτειρα αξιών», «κρητική κουζίνα», «κρητικό μπακάλικο» και «επισκέψιμα οινοποιεία»:

 1. Συμβάλλει στην πιστοποίηση και την αναγνωρισιμότητα των κρητικών προϊόντων και των επιχειρήσεων, τα οποία διαφοροποιούνται στην αγορά λόγω των ποιοτικών προδιαγραφών τους.
 2. Τα πιστοποιημένα προϊόντα και οι επιχειρήσεις αποκτούν ισχυρή εμπορική ταυτότητα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά.
 3. Τα προϊόντα προβάλλονται στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας (Ρέθυμνο) και τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις («κρητική κουζίνα», «κρητικό μπακάλικο» και «επισκέψιμα οινοποιεία»).
 4. Τα πιστοποιημένα προϊόντα επιλέγονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, πετυχαίνοντας τη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό.
 5. Τα πιστοποιημένα προϊόντα και οι επιχειρήσεις προβάλλονται στα site, τα φυλλάδια της Περιφέρειας Κρήτης και το incrediblecrete.gr. Προωθούνται, επίσης, στους οδηγούς των γαστρονομικών δρόμων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.
 6. Υλοποιείται ετήσιο Marketing Plan με σημαντικές εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις σε χώρες-στόχους, όπου δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό ή μηδαμινό κόστος, με τη στήριξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Παράλληλα, πραγματοποιούνται προσκλήσεις αγοραστών ή επιχειρηματικές αποστολές στις χώρες-στόχους του εξωτερικού.

Κόστη

 • Προβολή στα site και στα φυλλάδια της Περιφέρειας Κρήτης και στο www.incrediblecrete.gr
 • Δωρεάν προβολή στους οδηγούς των γαστρονομικών δρόμων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
 • Δωρεάν προβολή στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας στο Ρέθυμνο
 • Άλλες δράσεις προβολής της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρίας τουρισμού, σε ότι αφορά Κρητική Γαστρονομία

Αίτηση

Τα σήματα

Και πώς να τα αποκτήσετε!

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2021