Πίσω

Σήμα "κρητική κουζίνα"

Ξενοδοχείο Lavris Hotel & Spa – Εστιατόριο «Κρίταμος»

Στοιχεία επιχείρησης


Διεύθυνση: Κάτω Γούβες, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: +30 2897041101

Email: info@lavrishotels.com

Website: www.lavrishotels.com


Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2020