Πίσω

Κρητικό Μπακάλικο

Μινωική Αγορά

Στοιχεία επιχείρησης


Διεύθυνση: Β πτέρυγα αγοράς καταναλωτή, Κεντρική Αγορά Αθηνών, Άγιος Ιωάννης, Ρέντης, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 21 1407 6729

Email: tsimpragos.k@gmail.com


Φωτογραφίες

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2020