Πίσω

Προϊόντα με το Σήμα «κρήτη»

MEATING GROUP ΑΒΕΕ (Α.Μ. 127)

Στοιχεία επιχείρησης


Διεύθυνση: Πλατανιάς Χανίων

Τηλέφωνο: +30 2821068210

Email: info@meatinggroup.com

Website: www.meatinggroup.com


Προϊόντα


  1. Λουκάνικο χωριάτικο Πλατανιά Χανίων

  2. Απάκι Πλατανιά Χανίων

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2020