Πίσω

Σήμα "κρητική κουζίνα"

Εστιατόριο «Καρνάγιο»

Στοιχεία επιχείρησης


Διεύθυνση: Κων/νου Παλαιολόγου 24, Αγ. Νικόλαος 721 00

Τηλέφωνο: 2841 025968

Email: pitatourigakarnagio@gmail.com


Προϊόντα


Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2020