Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Τεχνικού Σύμβουλου από την ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στο πλαίσιο ανάπτυξης των δράσεων της, προτίθεται να συνεργαστεί με Εταιρεία  συμβουλευτικών υπηρεσιών  – για την ανάπτυξη των παρακάτω έργων: Μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και παρακολούθηση εφαρμογής έως την πιστοποίηση συστήματος ποιότητας συμφώνα με τις αρχές του ISO 9001:2015, για τις λειτουργίες της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Χρόνος υλοποίησης: 6 μήνες […]

Περισσότερα…

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2020