ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη οργανισμού/ων εκτέλεσης του έργου «THE EUROPEAN FOOD MASTERS – TASTE THE AUTHENTIC», το οποίο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση της ΕΕ C(2016) 7319/18.11.2016, στo πλαίσιο του Κανονισμού (EE) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και […]

Περισσότερα…

Νέοι «ορίζοντες» στην προβολή των Κρητικών προϊόντων στην διεθνή αγορά μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης

Σε πρόγραμμα προώθησης των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων του νησιού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του κανονισμού της Ε.Ε. 1144/2014. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Τhe European Food Masters – Taste the Authentic» με προϋπολογισμό 1.174.764,50€ και χρονικό ορίζοντα  υλοποίησης τους 36 μήνες. […]

Περισσότερα…

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2020