Τhe Label “crete”

Since the year 2012, the Region of Crete and the Agronutritional Cooperation established the brand “crete”, aiming to make the local products bearing this brand recognizable and even more competitive in terms of trade, while acquiring a strong commercial identity on the national and international markets.

The brandname “crete” manages to differentiate the agricultural products and generally the food of the island thanks to their production quality standards, their standardization, their supply level and their proper promotion and makes them stand out in the preferences of the consumers.

Κατεβάστε την αίτηση για το σήμα!

Αίτηση

Οφέλη Πιστοποίησης


    Η απόκτηση των σημάτων «κρήτη- Γενέτειρα αξιών», «κρητική κουζίνα», «κρητικό μπακάλικο» και «επισκέψιμα οινοποιεία»:

  1. Συμβάλλει στην πιστοποίηση και την αναγνωρισιμότητα των κρητικών προϊόντων και των επιχειρήσεων, τα οποία διαφοροποιούνται στην αγορά λόγω των ποιοτικών προδιαγραφών τους.
  2. Τα πιστοποιημένα προϊόντα και οι επιχειρήσεις αποκτούν ισχυρή εμπορική ταυτότητα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά.
  3. Τα προϊόντα προβάλλονται στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας (Ρέθυμνο) και τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις («κρητική κουζίνα», «κρητικό μπακάλικο» και «επισκέψιμα οινοποιεία»).
  4. Τα πιστοποιημένα προϊόντα επιλέγονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, πετυχαίνοντας τη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό.
  5. Τα πιστοποιημένα προϊόντα και οι επιχειρήσεις προβάλλονται στα site, τα φυλλάδια της Περιφέρειας Κρήτης και το incrediblecrete.gr. Προωθούνται, επίσης, στους οδηγούς των γαστρονομικών δρόμων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.
  6. Υλοποιείται ετήσιο Marketing Plan με σημαντικές εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις σε χώρες-στόχους, όπου δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό ή μηδαμινό κόστος, με τη στήριξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Παράλληλα, πραγματοποιούνται προσκλήσεις αγοραστών ή επιχειρηματικές αποστολές στις χώρες-στόχους του εξωτερικού.

Οφέλη

Αίτηση

The labels

Find out more about each label!

Agronutritional Cooperation of the Region of Crete © 2019