Πίσω

Προϊόντα με το Σήμα «κρήτη»

MINOAN ELEA (Α.Μ.067)

Στοιχεία επιχείρησης


Διεύθυνση: Επισκοπή, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: +30 2810772178

Email: info@minoanelea.gr

Website: www.minoanelea.gr


Προϊόντα


  1. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

  2. Αγουρέλαιο

Φωτογραφίες

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2019