Πίσω

Προϊόντα με το Σήμα «κρήτη»

ΜΗΛΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΤΒΕ (Α.Μ. 120)

Στοιχεία επιχείρησης


Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Τηλέφωνο: +30 2810390260

Email: info@kriniclub.gr

Website: www.kriniclub.gr


Προϊόντα


Φωτογραφίες

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2020