Πίσω

Προϊόντα με το Σήμα «κρήτη»

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ (Α.Μ.035)

Στοιχεία επιχείρησης


Διεύθυνση: Μοίρες, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: +30 2892022026

Email: info@organicfarmers.gr

Website: www.organicfarmers.gr


Φωτογραφίες

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης © 2019